ŞEBEKEDEN ENERJİ
Elektrolizörden Amonyak Üretilmesi Halinde

Üretilen Amonyak Miktarı (kg)
500,00$
Satışlar
1.968.000,00 $
Satış Maliyetleri
1.274.157,71 $
Elektroliz Enerji Tüketimi
975.453,48 $
(PSA) elektrik tüketimi
58.565,34 $
Amonyak Üretim Tesisi elektrik tüketim
144.083,33 $
Üre Üretim Tesisi elektrik tüketimi
96.055,56 $
Adblue Üretimi su tüketimi
0,00 $
Brüt Kâr
693.842,29 $

GES / HES KAYNAKLI ENERJİ
Elektrolizöründen Amonyak Üretilmesi Halinde

Üretilen Amonyak Miktarı (kg)
500,00$
Satışlar
864.500 $
Satış Maliyetleri
297.382 $
Elektroliz Enerji Tüketimi
207.406 $
(PSA) elektrik tüketimi
17.641
Amonyak Üretim Tesisi elektrik tüketim
43.401
Üre Üretim Tesisi elektrik tüketimi
28.934
Adblue Üretimi su tüketimi
0,00 $
Brüt Kâr
567.118 $

Hidrojen Dışarıdan Satın Alınması Halinde

Üretilen Amonyak Miktarı (kg/saat)
500,00$
Satışlar
4.920.000,00 $
Satış Maliyetleri
5.167.764 $
Hidrojen Tedarik
5.132.118,06 $
Alınan Hidrojen (kg)
18
Hidrojen Fiyatı ($/kg)
35.41
Tesis Elektrik Tüketimi(kW)
144.083
Üre Üretim Tesisi Elektrik Tüketimi
96.056
Amonyak Üretimi Su Tüketimi
0,00 $
Total Enerji Harcaması
35.646
Brüt Kâr
-247.764 $

Doğalgazdan Amonyak Üretilmesi Halinde

Üretilen Amonyak Miktarı (kg/saat)
500,00$
Satışlar
1.968.000,00 $
Satış Maliyetleri
554.465 $
Doğalgaz Tedarik
161.300,51 $
Alınan Doğalgaz (kg)
43
Alınan Doğalgaz (m3)
66
Doğalgaz Birim Fiyatı ($/m3)
0,33
Kızgın Buhar Üretimi Elektrik Tüketimi
94.460,23 $
(PSA) elektrik tüketimi
58.565,34 $
Amonyak Üretim Tesisi Elektrik Tüketim
144.083,33 $
Üre Üretim Tesisi Elektrik Tüketimi
96.055,56 $
Amonyak Üretimi Su Tüketimi
0,00 $
Brüt Kâr
1.413.535 $

-
ŞEBEKEDEN ENERJİ
Elektrolizden Amonyak Üretilmesi Halinde​

Üretilen Amonyak Miktarı (kg)
500,00$
Satışlar
1.968.000,00 $
Satış Maliyetleri
732.239,11 $
Elektroliz Enerji Tüketimi
433.534,88 $
(PSA) elektrik tüketimi
58.565,34 $
Amonyak Üretim Tesisi elektrik tüketim
144.083,33 $
Üre Üretim Tesisi elektrik tüketimi
96.055,56 $
Adblue Üretimi su tüketimi
0,00 $
Brüt Kâr
1.235.760,89 $

ŞEBEKEDEN YEŞİL ENERJİ VE
PHOENIX ELEKTROLİZÖRÜ
Elektrolizden Amonyak Üretilmesi Halinde

Üretilen Amonyak Miktarı (kg)
500,00$
Satışlar
3.280.000,00 $
Satış Maliyetleri
668.897,11 $
Elektroliz Enerji Tüketimi
433.534,88 $
(PSA) elektrik tüketimi
145.386,69 $
Amonyak Üretim Tesisi elektrik tüketim
17.641,02 $
Üre Üretim Tesisi elektrik tüketimi
43.400,71 $
Adblue Üretimi su tüketimi
28.933,81 $
Brüt Kâr
2.611.102,89 $

PHOENIX
GES / HES KAYNAKLI ENERJİ
Elektrolizden Amonyak Üretilmesi Halinde

Üretilen Amonyak Miktarı (kg)
500,00$
Satışlar
864.500,00 $
Satış Maliyetleri
235.362,23 $
Elektroliz Enerji Tüketimi
145.386,69 $
(PSA) elektrik tüketimi
17.641,02 $
Amonyak Üretim Tesisi elektrik tüketim
43.400,71 $
Üre Üretim Tesisi elektrik tüketimi
28.933,81 $
Adblue Üretimi su tüketimi
0,00 $
Brüt Kâr
629.137,77 $