TÜRKİYE PAZARI
BACADAN ELDE EDİLEN SİSTEMİN TÜRKİYE PAZARI
 • Çimento Fabrikası
 • Termik Santral
 • Doğalgaz Çevrim Santrali
 • Demir Çelik Fabrikası
 • Tekstil Fabrikaları
 • Plastik Fabrikaları
 • Cam Fabrikaları
 • Kimyasal Üretimi Fabrikaları
ELEKTROLİZ ÜRÜNÜNÜN TÜRKİYE PAZARI
Hidrojenin Kullanım Alanları
 • Fosil yakıt (kömür, doğalgaz) tüketimini düşürülmesi amaçlı geribesleme
 • Özel yanma reaksiyonlarının ihtiyacını karşılayacak yakıt olarak kullanılması
 • Kojenerasyon ile elektriğe çevrilmesi
 • Buhar üretiminde kullanımı
 • Hidrojenin gaz formunda satışı
 • Metanole dönüştürülmesi
 • Helyuma dönüştürülmesi