PHOENIX ENERJİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN PHOENIX ÇÖZÜMLERİ

BİZ KİMİZ?

Phoenix Enerji membran üreticisi ve aynı zamanda mühendislik ve taahhüt firmasıdır. Phoenix membranları ile tüm gazlardan hidrojen %99 saflıkta süzülebilir.

NE YAPIYORUZ?

Başlıca hedeflerimiz patentli membran teknolojimizin farklı alanlarda kullanımı ile karbon emisyonlarını azaltmak, enerji maliyetlerini düşürmek, hidrojen ve hidrojen türevi ürünleri üretmektir.

Dünya genelinde var olan yoksullukla mücadele, dünyamızı korumak, ve 2030 yılı itibariyle tüm insanların barış ve refah içerisinde yaşayabilmesine olanak sağlamak hedefiyle Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir çağrı olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) 2015 yılında devreye girmiştir.


Toplam 17 adet olan SKH’ler birbirleriyle etkileşimlidir – herhangi bir hedef için atılacak adımlar, diğer hedeflere de etki edecektir, ve kalkınma mutlaka sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği dengeleyici olmalıdır.

Bu hedeflere bağlı olan ülkeler ve şirketler inovasyonların ve buna bağlı ekonomik büyümenin öncüsü olacaklardır.


Phoenix olarak bizler yaptığımız çalışmalarla Birleşmiş
Milletler’in hedeflerine destek olmaktan gurur duyuyoruz.

01

Phoenix Enerji en gelişmiş teknolojilerle sağlanan hidrojen üretimini en uygun yatırım maliyetleri ile sunmak konusunda kararlıdır

02

Patentli Phoenix membranları tüm gazlardan hidrojeni ayırabilir, ve işletme giderleri rakiplerinden daha düşüktür

03

Mevcut bulunan hidrojeni elde etmenin en uygun çözümüdür

YÖNETİM EKİBİ

 • Kurucu - Dr. Yusuf Furkan Ergür

  Ege Üniversitesi Yüksek Lisans, Bilgi Üniversitesi Doktora, Perfüzyonist. Geçmiş iş tecrübeleri Alarko Carrier, Ford Otosan, ve ECN

 • Ortak, İş Geliştirme - Enver Emir Bahadırlı

  Sabancı Üniversitesi Lisans, Bilgi Üniversitesi Yüksek Lisans, Ekonomist. Geçmiş iş tecrübesi Garanti BBVA. Mevcut işleri SAS Grup, Troy Oil, ve Mymanu firmalarında Ortak.

 • Ortak, Hukuk - Serkan Günel

  Maltepe Üniversitesi Lisans, Hukuk, Bilgi Üniversitesi Yüksek Lisans. Ozturk Gunel Sumer Hukuk Bürosu ve Lima Ventures firmalarında Kurucu.

 • Strateji Müdürü - Ezgi Tunalı

  Bilgi Üniversitesi Lisans, Sosyolojist.

ÜRETİM

PHOENIX sistemleri Türkiye’nin Kuzeybatısında yer alan Trakya Bölgesi’nde yer alan 24.000 metrekare açık ve 10.000 metrekare kapalı alana sahip fabrikada üretilmektedir. Fabrika içerisinde modern ve verimli bir laboratuar yer alır. Burada bulunan ekipman ile doğru termal ölçümler yapılabilmekte ve birçok araştırma kurumu ve akademisyenlerle önemli işbirlikleri sağlanmaktadır.

Fabrika bünyesinde gerçekleştirilen üretimler EN ISO 9001:2008 ve EN ISO 3834 standartları kapsamındadır.
Tüm ürünlerimiz CE, ATEX, ve ISO sertifikalarına sahiptir.

PHOENIX MEMBRANI

ALAŞIM

Alaşım Malzeme ile Seperasyon Verimliliği 

REFORM

01 – Kalınlığa Göre Çıkan Akış – İdeal Paladyum Alaşım

02 – Basınca Göre Çıkan Saflık – İdeal Paladyum Alaşım

Reformasyon sürecinde, basınç arttıkça, Hidrojen saflığı artmaktadır. Optimum membran kalınlığı laboratuar ölçüleri ile saptanmıştır.

Optimum Çalışma Saati - I

Laboratuar çalışmalarında uygulanan 450mg/m3 baca asidi simulasyonları çalışma verisine göre membranın
bakım zamanı 4574 saattir. 

Toz seviyesi 150mg/m3’e
düşürüldüğünde, bakım zamanı 8200 saate uzamaktadır.

Optimum Çalışma Saati - II

Optimum Çalışma Saati - III

Bakım zamanı öncesi ve sonrasında Hidrojen Geçirgen Gözenekler

PHOENIX MEMBRANI UYGULAMALARI

 • PHOENIX ALER

  İleri Teknoloji Elektroliz

 • PHOENIX COGEN

  Baca Gazından Hidrojen Eldesi

 • PHOENIX COGEN

  Kömürden Hidrojen Eldesi

 • Biogas

  Biogaz ile Hidrojen Üretimi

 • Chemical

  Kimyasal Reaksiyon ile Hidrojen Üretimi

 • EV Charger

  Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Hidrojen Çözümü

PHOENIX ALER

İleri Teknoloji Elektroliz

PATENTLİ ÇÖZÜMÜMÜZ

YENİ PALADYUM MEMBRAN HİDROKSİ ELEKTROLİZ

01

DÜNYADAKİ EN DÜŞÜK BİRİM YATIRIM MALİYETİ

02

AYNI ZAMANDA DÜŞÜK ELEKTRİK TÜKETİMİ

Phoenix patentli Membranını HHO ile entegre ederek standart PEM (Proton Exchange Membranes) elektrolizlere bir alternatif geliştirmiştir.


Standart PEM elektrolizlerde H+ protonları kolay geçemediğinden kayıba uğramakta ve sonuç olarak hidrojen üretimi yerine istenmeyen fazla su oluşmaktadır.


Phoenix Aler elektrolizlerde PEM’e alternatif olarak kullanılan membran neticesinde hidrojen üretimi
artmaktadır.

Phoenix Aler’de bulunan membranların verimli çalışmak için basınca ihtiyaç duymaması önemli bir enerji tasarrufu avantajı sunmaktadır. PEM elektrolizler 30 bar basınç ile çalışırken, Phoenix Aler için 1.3 bar yeterlidir.

Phoenix Aler’in bir diğer öne çıkan özelliği ise herhangi bir su arıtma sistemine ihtiyacı olmaksızın çalışabilmesidir. Halbuki standart PEM elektrolizlere entegre bir Revers Ozmoz unitesi olması şartı vardır.

PHOENIX ALER

Phoenix Aler sektörde kullanıma başlamıştır Görsel: Phoenix Aler 300 Nm3/saat Elektroliz

Görsel: Phoenix Aler 300 Nm3/saat Elektroliz
MEVCUT MODELLER
Görsel: Phoenix Aler M2 - 200kW/saat
Görsel: Phoenix Aler M5 - 500kW/saat

PHOENIX COGEN

Baca Gazından Hidrojen Eldesi

Enerji tüketimi yüksek olan tesisler; örneğin elektrik üretim santralleri (kömür, doğalgaz, biokütle), çimento fabrikaları, demir & çelik tesisleri, plastik işleme tesisleri, seramik fabrikaları gibi, yüksek oranda CO (karbonmonoksit) üretirler ve tüm bu zararlı gazlar bacalarından havaya salınır.

Phoenix Cogen sanayi tesislerinin mevcut baca sistemlerine entegre edilebilir. Phoenix Cogen içerisinde bulunan Phoenix Membran %99.98 saflıkta hidrojen ayrıştırabilir.

Hidrojen ayrıştırma sürecinde elde edilen her 1kg hidrojen üretimi sırasında, 14kg CO çok daha az zararlı olan CO2’ye dönüştürülür.

Phoenix Cogen Nasıl Çalışır?

Katalizörlerden geçen su (H2O) baca gazı içerisinde bulunan karbonmonoksite (CO) püskürtülür. Sonrasında hidrojen (H2) Phoenix Membran vasıtasıyla yüksek saflıkta ayrıştırılır. Bu reaksiyonun formülü; CO + H2O ➔ CO2 +H2 

 

Bir diğer seçenek olan Metan reformasyonu CO seviyesinin düşük olduğu sistemlerde de mümkündür, reaksiyonun formülü;
CH4 +H2O ➔ CO + 3H2 ve sonrasında CO yeniden işleme alınır CO + H2O ➔ CO2 +H2

 

Bu reaksiyonun yan ürünü olarak çıkan CO2 yeniden bacaya verilir veya
saflaştırıldıktan sonra methanol üretimi gibi çeşitli katma değerli ürünlerin
üretiminde kullanılabilir.

Phoenix Cogen zaten piyasada mevcut Bacaya uygulanan Phoenix Cogen'den görüntüler bir çimento fabrikasının 2022

Reaksiyonun Mevcut Kullanım Alanları

CO+H₂O => CO₂+H₂

Ford Escort RS Motor Yanma Odası Su Püskürtme Sistemi

BMW M4 GTS Motor Yanma Odası Su Püskürtme Sistemi

Jet Motorlarında Bulunan Yanma Odası Su Püskürtme Sistemi

Bu reaksiyon mevcut bazı motorlarda güç arttırımı için kullanılmaktadır.

Uygulama
Phoenix Cogen sektörde kullanıma başlamıştır Görsel: Phoenix Cogen bir çimento fabrikası baca uygulaması - 2022
Sonuçlar

Bu vakada, çimento fabrikasının baca gazından 1250 ton hidrojen üretilebilmiştir. Bu miktar 42.5 milyon kcal/yıl’a denk gelmektedir. Bu sırada CO emisyonu %96 azaltılmıştır

PHOENIX COGEN

Kömürden Hidrojen Eldesi

Phoenix Cogen baca gazlarında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Araştırmalarımız sonucunda Phoenix
Cogen’in kömür yakan tesislerin bacalarına uygulanmasının yanma verimini arttırdığını göstermiştir. Sistem öncelikle baca gazından hidrojeni ayrıştırmakta, sonrasında ise ürettiği hidrojeni brülöre beslemektedir.

Bu süreçte her 1kg hidrojen üretimi sırasında, 14kg CO daha az zararlı olan CO2’ye dönüşmektedir.

Görsel: Phoenix Cogen Bir sanayi bölgesinde yer alan pilot tesis ile kömürden hidrojen eldesi

PHOENIX BIOGAS

Biogaz ile Hidrojen Üretimi

Phoenix Membran Biogas içerisinde Nasıl Çalışıyor?

Phoenix membranlar biogası hidrojene dönüştürmekte kullanılabilir; böylece yanma verimi artar.

Bu vakada, 2000Nm3 biogas ve yeteri miktarda su Phoenix membrana gönderilmiştir ve 3678Nm3 hidrojen elde edilmiştir. Bu miktar kalorifik değer olarak 2410 Nm3 biogasa denktir.

PHOENIX KİMYASAL

Kimyasal Reaksiyon İle Hidrojen Üretimi

Su saflaştırma kimyasalları üretimi sırasında kimyasal reaktörde alüminyum hurdası yakılır. Bu süreçte yan ürün olarak, yüksek miktarda hidrojen havaya salınır. Phoenix membranların bacaya montesi ile boşa salınan hidrojen tutulabilir.

 • Aluminyum Kaplama Fabrikaları
 • Kimyasal Yüzey Kaplama Fabrikaları
 • Su Saflaştırma Kimyasalları Üreticileri

Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın 2026’da ticari olarak devreye girmesi başta ihracat odaklı firma ve sanayileri etkileyecektir. Bu mekanizma, düşük karbon salınımı ile üretim yapan firmaların yüksek karbon salınımları ile üretim yapan firmalara karşı rekabetçiliğini arttırmak için kurulmuştur.


Yatırım bedelinin düşük olması ve işletme giderlerinin de düşük olması Phoenix membranlarını ihracat firmaları için öne çıkartmaktadır. Özellikle de alüminyum ve kimyasal üretimi alanlarında yer alan firmalar, hurda alüminyumun girdi ve su saflaştırma kimyasallarının çıktı olmasından tedarik zincirleri içerisinde bulunması nedeniyle büyük fayda sağlayacaktır. Bu kimyasal reaksiyon sırasında yüksek miktarda hidrojen havaya salınır, ve Phoenix membranları tarafından bu salınan hidrojen toplanır. Elde edilen bu hidrojen sonrasında alüminyum üreticilerinin brülörlerine enjekte edilir.

PHOENIX EV CHARGER

Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Hidrojen Çözümü

Phoenix Aler elektrolizleri Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarını beslemenin en verimli yoludur. Şebekeye bağlı veya Şebeke harici kullanılabilir. 

Şebekeye bağlı olması durumunda; Phoenix Aler
elektroliz şebekeden alınan elektrik ile, mümkünse elektrik fiyatının düşük olduğu saatlerde beslenir. Satın alınan elektrik ile beraber su ve KOH kullanılarak hidrojen üretimi
sağlanır. Bu üretilen hidrojen günlük olarak depolanır ve yeniden elektrik üretimi için hidrojen motorlarını beslemekte kullanılır. Phoenix Aler elektroliz çalışırken elde edilen yüksek ısıdaki su, opsiyonel olarak sunulan,
buhar türbininden geçirilerek üretilen elektrik 

Şebekeden bağımsız olması durumunda; Phoenix Aler elektrolize elektrik tedariki yenilenebilir elektrik üretim santralinden sağlanır. Elektrik satış fiyatının yüksek olduğu saatlerden faydalanmak için kullanılan düşük ömüre sahip bataryalar yerine Phoenix Aler elektroliz kullanılması daha iyi bir seçenektir.

İstediğiniz Her Yerde Bedava ve Yeşil Elektrikli Araç Şarj İstasyonu

1.98MW elektrik çıkışı sunar, her 1MW elektrik girdisi için* *diğer girdiler su ve potasyum

HİDROJENİN FARKLI KULLANIM ALANLARI

Phoenix sistemleri ile üretilen hidrojen %99.98 üzerinde saflık oranına ulaşabilmektedir. Bu saflık oranı Phoenix sistemleri kullanıcılarına üretilen hidrojeni istedikleri gibi satmak veya farklı ürünlerde girdi olarak kullanmak gibi çeşitli imkanlar sağlamaktadır.
Yüksek saflık derecesi olan %99.98 ve üzeri saflıkta üretilen hidrojen çeşitli alanlarda değerlendirilebilir. Bunlardan bazıları şu şekildedir;
 1. Brülörler için Hidrojen kullanımı: Hidrojen ile doğalgaz karıştırılarak veya ayrı bir brülör vasıtasıyla fırına enjekte edilir, böylece doğalgazın kalorifik değeri artar ve aynı miktar güç çıkışı için gerekli olan yakıt tüketimi ihtiyacı azalır. Phoenix mevcutta benzer bir uygulamayı bir çimento fabrikasında gerçekleştirmiş ve oldukça olumlu sonuçlar almıştır.
 2. Elektrik Üretimi: Şebekeden bağımsız elektrik üretimi için hidrojen kullanımı öncelikle konteyner içerisinde modüler hidrojen yakıt hücreleri ve hidrojen motorları kullanımı ile başlamış, ve süreç hidrojeni bir yerden yaşımak yerine bulunduğu yerde hidrojen üretimi ile motorun beslenmesi ile yaygınlaşmaktadır. Elektrik üretiminde çıkan yan ürün olan su, sistemde yeniden değerlendirilir.
 3. Kimyasal Malzeme Üretimleri: Hidrojenin hem kendisi hem de çeşitli bileşenleri, örneğin H2O2 gibi, kimyasal malzeme olarak kullanılmaktadır. Gıdadan tekstile, rafinerilerden deterjan üreticilerine kadar hidrojenin çeşitli sanayilerde kullanımını görmek mümkündür.
 4. Amonyak Üretimi: Phoenix Cogen ile üretilen her 1 kg hidrojene karşılık, 5.6 kg N2 havadan çekilerek 6.34 kg amonyak (NH3) üretilir. Amonyak çeşitli alanlarda kullanılabilir veya farklı ürünlere dönüştürülebilir, başlıca örnekleri üre veya dizel motorlar için Adblue.
 5. Metanol Üretimi: Phoenix Cogen ile üretilen her 1 kg hidrojene karşılık, 7,3 kg CO2 tüketilerek (sürecin katma değeri olarak) 5,34 kg metanol üretilir (CH3OH).

PHOENIX YEŞİL KİMYASALLAR VİZYONU

PHOENIX NH3GEN

Hidrojenden Amonyak Üretimi

Konteyner içerisinde kurulan Phoenix NH3GEN™ modüler amonyak üretim sistemleri Phoenix Cogen’e entegre edilerek sürekli hidrojen ve nitrojen beslemesi sağlanır. NH3GEN üretiminde yan ürün olarak çıkan su, Phoenix Cogen’in hidrojen üretiminde kullanılmak üzere sisteme geri beslenir böylece döngüsel süreç sağlanır.

Proses Şeması

PHOENIX METGEN

Hidrojenden Metanol Üretimi

Konteyner içerisinde kurulan Phoenix METGEN™ modüler methanol üretim sistemleri Phoenix Cogen’e entegre edilerek sürekli hidrojen ve CO2 beslemesi sağlanır. METGEN üretiminde yan ürün olarak çıkan su, Phoenix Cogen’in hidrojen üretiminde kullanılmak üzere sisteme geri beslenir böylece döngüsel süreç sağlanır.

Proses Şeması

PHOENIX & KURUCU ÖDÜLLERİ

World Cities Congress Kazananı

OIB Technology Award Kazananı

Forbes 30 Yaş Altı 30 Kişi Listesi

The Great Enrapreneur Games Kazananı

The UK Technology Award Kazananı

Fortune 40 Yaş Altı 40 Kişi Listesi

Mercedes Benz Start-up Program Finalisti

The Business World Magazine Kapak

Techxtile Start-up Program Kazananı

TRT Belgeseline Konu